Vrijwillige lening aan werkgever oninbaar?

Onlangs oordeel de Hoge Raad dat een verlies op de vrijwillige lening van een werknemer aan de werkgever niet aftrekbaar is als negatief loon.

Volgens de Hoge Raad had de werknemer in de desbetreffende casus met het verstrekken van de lening, de bedoeling zijn baan te behouden. Door het faillissement van de werkgever ging deze vordering verloren. Dit was geen reden om de waardevermindering van deze lening als negatief loon te verantwoorden.