Vragen investeringsaftrek

Vragen in aangifte vervangen verklaringen en verzoeken investeringsaftrek

Per 1 januari 2017 zijn 3 verklaringen en verzoeken investeringsaftrek vervallen.
In plaats daarvan zijn 3 nieuwe ja/nee-vragen opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor investeringen over 2016 beantwoordt u deze vragen: u kunt geen verklaringen en verzoeken meer indienen.

De volgende verklaringen en verzoeken investeringsaftrek zijn vervallen:

  • verklaringen inzake de berekening van investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling bij aanwending van een herinvesteringsreserve of gebruikmaking van de ruilarresten
  • verzoek om toepassing van investeringsaftrek voor het aangaan van verplichtingen in het kader van transacties tussen naaste verwanten
  • verzoek om investeringsaftrek in het kader van de overname van een onderneming uit een nalatenschap waarbij verplichtingen worden aangegaan tussen gerechtigden tot die nalatenschap