Vraag en antwoord WKR

Ik ben directeur-grootaandeelhouder (dga) van mijn bv. De bv heeft geen ander personeel. Mag de bv een vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon die meer bedraagt dan de vrije ruimte?

Ja, maar over het gedeelte van de vergoeding dat boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt u wel 80% eindheffing. Bovendien moet de vergoeding die u wilt aanwijzen als eindheffingsloon, aan de gebruikelijkheidstoets voldoen. Stel, de vergoeding voor de dga is € 250.000. De bv bestempelt € 100.000 als loon van de dga en wijst de overige € 150.000 aan als eindheffingsloon. LET OP Het is duidelijk dat dit ongebruikelijk is.

Onze cao kent een vaste verblijfskostenvergoeding voor onder meer consumpties onderweg. Is deze vergoeding onder de werkkostenregeling gericht vrijgesteld? Of gaat de vergoeding ten koste van de vrije ruimte?

Een vergoeding voor kosten van tijdelijk verblijf, aan bijvoorbeeld ambulante werknemers, is gericht vrijgesteld. Deze vergoeding gaat niet ten koste van de vrije ruimte. Ook kan een vaste kostenvergoeding worden gegeven, als u vooraf onderzoek doet naar de daadwerkelijke kosten van de werknemer.

Wij verzorgen elke dag een lunch in de vorm van een aantal broden, beleg, fruit en melk. Luncht een werknemer mee, dan betaalt hij een bedrag van € 1,50. Dit zijn de gemiddelde kosten van de lunch per persoon. Moeten wij iets bijtellen bij het salaris van de werknemers?

Ja. Per maaltijd moet u in 2015 € 3,20 tot het loon van uw werknemer rekenen. Het maakt niet uit wat de werkelijke kosten zijn van de maaltijd. De eigen bijdrage mag  u aftrekken van de € 3,20. In uw situatie rekent u dus € 3,20 – € 1,50 = € 1,70 tot het loon. U kunt dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.

Lees meer in Werkkostenregeling.