VpB-plicht voor overheidsondernemingen

Op 1 januari 2016 wordt de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Vpb) ingevoerd. Gemeenten, provincies en waterschappen gaan daardoor voor een deel van hun activiteiten onder de vennootschapsbelastingplicht vallen.

De Commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) heeft een aantal fundamentele besluiten genomen over de begroting en verantwoording van de Vpb-heffing. Deze besluiten worden vertaald in de verslaggevingsregelgeving.

Op de website van de Commissie BBV vindt u meer informatie over de Vpb in relatie tot het BBV.