VPB aanslagen voor waarborgfondsen

Verschillende fondsen zoals het Waarborgfonds voor de zorg (WFZ) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zijn aangeslagen voor de vennootschapsbelasting. Deze aanslagen zijn na jaren van vrijstelling opgelegd. De aanslagen lopen op tot miljoenen euro’s met terugwerkende kracht tot en met 2007.

Het opleggen van de aanslagen gebeurt op initiatief van de Belastingdienst. Er is geen sprake van een politiek besluit. Individuele belastinginspecteurs hebben besloten om dergelijke aanslagen op te leggen.

Bijzonder is dat de overheid bij twee van de aangeslagen fondsen optreedt als garantieverstrekker. Als de schade bij een faillissement van bijvoorbeeld een ziekenhuis dermate groot is dat de betreffende fondsen onvoldoende geld hebben, dan fungeert de overheid als achtervang.