Vormen van overdracht onderneming

Diverse vormen van overdracht van een onderneming zijn:

  1. Activa/passiva transactie
  2. Overdracht van een enkele BV
  3. Overdracht met holdingstructuur
  4. Overdracht met cumulatief preferente aandelen.

Activa/passiva transactie

Bepaalde activa en passiva gaan over. Deze worden goed onderzocht waardoor het risico op een lijk in de kast wordt beperkt.
De koper kan afschrijven over de betaalde goodwill en dat kan reden zijn om een (enigszins) hogere goodwill af te spreken.

Indien de financiering een probleem is (bijvoorbeeld bij familieverhoudingen), dan kan een Vennootschap Onder Firma worden opgericht tussen de verkoper en de koper en wordt dan een winstrecht overeengekomen dat van jaar tot jaar kan worden aangepast.

Overdracht van een enkele BV

De verkoper draagt zijn gehele bv over aan de koper (aandelentransactie) en de verkoopwinst valt in box 2 van de inkomstenbelasting.
De aankoopsom is tevens de waarde van het geplaatste aandelenkapitaal.

Ook hierbij kan het oprichten van een vof worden gebruikt bij financieringsproblemen.

Overdracht met een holdingstructuur

De werkmaatschappij wordt door de ene holding verkocht aan de andere holding. De verkoopopbrengst vloeit belastingvrij in de verkopende holding mits de werkmaatschappij voor 5% of meer eigendom is van de holding. Dan kan een beroep worden gedaan op de deelnemingsvrijstelling. Pas bij salarisbetaling of dividenduitkering gaat de verkopende holding belasting betalen.

De kopende holding kan voor de aankoop een financiering aangaan bij de verkopende holding. Deze wordt afgelost uit de winsten van de overgenomen werkmaatschappij.

Lees meer in Bedrijfsopvolging – overname.