Vormen van arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kennen diverse vormen van arbeidsongeschiktheid.

  1. Beroepsarbeidsongeschikt.
  2. Passende arbeid.
  3. Gangbare arbeid.

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt u beoordeeld op basis van uw huidige beroep. Indien u uw huidige beroep niet meer kunt uitoefenen, dan keert de verzekering in principe uit.

Bij passende arbeid moet u op zoek naar andere arbeid in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. U moet dan “naar krachten en bekwaamheden” arbeid verrichten. Arbeid op basis van uw opleiding en ervaring.

Bij gangbare arbeid wordt geen rekening gehouden met uw beroep, opleiding en ervaring maar alleen met uw fysieke beperkingen.

LET OP Ga dus goed na welke vorm van arbeidsongeschiktheid uit uw verzekeringspolis blijkt.

TIP Leg u niet te gauw neer bij de beslissing van de verzekeringsmaatschappij. Stap desnoods naar de rechter.

Lees meer in: Verzekeringen.