Voorwaarden aftrek studiekosten

U mag studiekosten en andere scholingsuitgaven aftrekken onder de volgende voorwaarden:

  • U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u niet aftrekken als u of uw kinderbijslag of studiefinanciering krijgt.
  • De opleiding of studie is gericht op uw (toekomstige) beroep.
  • Er is sprake van een leertraject.
    Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht.
  • Uw totale kosten min eventuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van € 250 (vóór 2013 was dat € 500).
  • Het bedrag dat u mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven, bedraagt na vermindering van de drempel maximaal € 15.000. In bepaalde situaties is er geen maximum of een hoger maximum bedrag.

Zie ook Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.