Voormalige ANBI’s ook publiceren!

Met ingang van 2014 moeten ANBI-instellingen diverse gegevens openbaar maken via internet,
zie ANBI-instellingen.

Ook voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten vanaf 2014 hun jaarstukken verstrekken aan de Belastingdienst, waarbij ze een specificatie moeten geven van de door hen gedane schenkingen.

Wanneer zij hun informatieverplichting niet nakomen, kunnen ze een vergrijpboete van maximaal 19.500 euro krijgen.

Hierdoor wordt zeker gesteld dat fiscaal gefaciliteerd in de ANBI opgebouwd vermogen niet zonder heffing van schenkingsrecht door de voormalige ANBI wordt uitgekeerd.

Wilt u meer weten over deze verplichting of heeft u advies nodig, wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.