Volmacht of bewind?

Indien u niet meer zelfstandig uw vermogen kunt beheren (bijvoorbeeld door ouderdom) dan kan gekozen worden voor “onder bewind stellen” of voor het geven van een volmacht.

Bewind

Bij bewind moet een arts een verklaring geven dat de persoon voor dit wordt gevraagd niet meer in staat is om zelfstandig te functioneren.
Vervolgens moeten alle kinderen die tekenen en er dus mee eens zijn. Dat is nogal eens lastig.

De bewindvoerder zal voor elke rechtshandeling buiten de normale gang van zaken toestemming nodig hebben van de rechtbank.

Volmacht

De volmacht moet bij de notaris worden opgesteld. In de volmacht kan expliciet worden bepaald welke rechtshandelingen door de gevolmachtigden kunnen worden gedaan. Dat kunnen ook beslissingen zijn over medische behandeling en zorg. De gevolmachtigden hoeven niet mee naar de notaris.

De volmachtgever kan de volmacht altijd weer intrekken.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.