VOG nieuwe locatie kinderopvang

Bij de aanvraag voor de exploitatie van een nieuwe locatie voor kinderopvang is een VOG nodig.

Deze VOG mag niet ouder zijn dan twee maanden op het moment dat gestart wordt met de werkzaamheden op de nieuwe locatie.

Wanneer de houder van de locatie een rechtspersoon is, moet dit een VOG rechtspersonen zijn. Dit betreft alle rechtsvormen, behalve de eenmanszaak. De houder van een eenmanszaak dient een VOG natuurlijke personen te hebben.