VOF wordt commanditaire vennootschap

Indien een vennoot zich wil terugtrekken uit de VOF maar toch het opgebouwde kapitaal in de VOF wil laten, dan kan de VOF worden voortgezet als een commanditaire vennootschap.

De commanditaire vennoot oefent dan geen invloed meer uit op de bedrijfsvoering. Deze blijft alleen kapitaalverschaffer en heeft dus recht op een vergoeding over het ingebrachte kapitaal.

Voordelen

  1. De vennoot staakt niet en hoeft dus ook niet af te rekenen voor de inkomstenbelasting.
  2. De commanditaire vennoot blijft wel zicht houden op de financiële ontwikkeling van de onderneming, hoewel hij geen beheershandelingen mag verrichten.
  3. De winst van de commanditaire vennoot wordt belast in box 1 als winst uit onderneming.

Nadeel

  1. De commanditaire vennoot heeft geen recht op de ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek en MKB vrijstelling.
  2. De commanditaire vennoot mag geen oudedagsreserve opbouwen.