Verzendkosten en omzetbelasting

Ook over verzendkosten moet btw worden berekend. De hoofdregel is dat bijkomende kosten, dus ook verzend- en bezorgkosten, in beginsel tot de vergoeding behoren ongeacht of deze apart worden gefactureerd. De vraag is dan welk btw-tarief daarbij moet worden gehanteerd. Daar bestaat nogal eens onduidelijkheid over.

Indien de levering van de goederen met eenzelfde btw-percentage wordt belast, dan moeten de bezorg- en verzendkosten ook met hetzelfde btw-percentage worden belast. Indien de levering verschillende btw-percentages betreft dan moeten de verzend- en bezorgkosten in dezelfde verhouding worden belast als de geleverde goederen.