Verzekeringsplicht partner DGA

Met de handreiking verzekeringsplicht echtgenoot/familielid DGA probeert het Forum Fiscaal Dienstverleners meer duidelijkheid te geven op de vraag of de echtgenoot (daaronder mede begrepen partner of familieleden) verplicht verzekerd is (zijn) voor de werknemersverzekeringen.

Het gaat daarbij om 3 hoofdvragen.

Wanneer privaatrechtelijke dienstbetrekking ?

Deze is er als wordt voldaan aan de voorwaarden gezag, arbeid en loon. Dit betekent dat de echtgenoot onder dezelfde (arbeids)voorwaarden en omstandigheden werkzaam is als gebruikelijk zou zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van het overige personeel van de vennootschap.

Wanneer geen privaatrechtelijke dienstbetrekking?

Als de echtgenoot onder duidelijk andere omstandigheden en (arbeids)voorwaarden werkzaam is dan gebruikelijk zou zijn.

Voorbeelden hiervan zijn als de echtgenoot:

  • een andere beloning ontvangt dan gebruikelijk, of
  • als enige meedeelt in de winst, of
  • op andere dan gebruikelijke uren werkzaam is, of
  • naast de DGA als enige zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering.

Fictieve dienstbetrekking?

Werkt de echtgenoot vanwege de familieverhouding niet in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, dan is er daarom ook geen sprake van een fictieve dienstbetrekking. De echtgenoot is dan dus niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

LET OP Wilt u echt zekerheid over de verzekeringspositie van de echtgenoot? Dan kunt u de situatie schriftelijk voorleggen aan de daarvoor geƫigende instanties voor een standpuntbepaling.
Als het gaat om een situatie namens de inhoudingsplichtige, is dat de Belastingdienst. Een verzoek namens de werknemer legt u voor aan het UWV.