Verzekeringen

Als zelfstandig ondernemer of als werkgever kunt u onder andere te maken krijgen met de volgende verzekeringen:

– zorgverzekering op basis van de Zorgverzekeringswet (ZVW)
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV of WGA verzekering)
– verzuimverzekering
– bedrijfsschadeverzekering (dekking onheil van buiten af)
– beroepsaansprakelijkheid (dekking aansprakelijkheid uit hoofde van beroepsuitoefening)
– bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (dekking aansprakelijkheid niet direct u.h.v. beroepsuitoefening)
– bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen (BCA-polis)
– rechtsbijstandsverzekering
– ongevallenverzekering of werknemersschadeverzekering
– opstal- en inboedelverzekering
– bouwbedrijf: CAR verzekering
– autoverzekering

LET OP Ga altijd verstandig om met verzekeringen. Bepaal eerst de risico’s en sluit pas een verzekering af als de risico’s daar aanleiding toe geven. Jaarlijks een check doen op uw verzekeringen is aan te bevelen.

LET OP Lees de kleine lettertjes altijd zorgvuldig. Zorg dat uw bedrijfsactiviteiten juist en volledig op de polis zijn beschreven.

Voor een toelichting op de diverse verzekeringen zie Verzekeringen – toelichting.

Voor uitvaartverzekering zie Verzekeringen overlijden (uitvaart) en leven.

Afsluiten

Voor verzekeringen geldt een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen (dus geen werkdagen) na ontvangst van de polis. Voor levensverzekeringen geldt een wettelijke bedenktijd van 30 kalenderdagen.

Attentiepunten:

  1. Het gaat hierbij om contracten van minimaal een jaar, dus niet bijvoorbeeld een reisverzekering voor een maand.
  2. Wanneer u zich bedenkt, dan wordt de overeenkomst met terugwerkende kracht ontbonden.
    LET OP Er heeft dan geen verzekering bestaan, dus als u zich bedenkt, dan was u dus niet verzekerd gedurende die periode.

Opzeggen particuliere verzekering

Voor particuliere schade- en inkomensverzekeringen geldt sinds 2010 een gedragscode. De belangrijkste punten daarvan zijn:

  • Een nieuw contract duurt maximaal 1 jaar.
  • De verzekeraar moet de verlenging tijdig melden.
  • Verzekeringen zijn na één jaar dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV) wordt als een zakelijke verzekering beschouwd.

Opzeggen zakelijke verzekering

Voor zakelijke schadeverzekeringen en AOV geldt sinds 2011 een gedragscode. Deze code is gelijk aan de particuliere gedragscode, maar dan met een contracttermijn van 3 jaar. Daarna jaarlijks een verlenging met 1 jaar. Ook een langere termijn dan 3 jaar mag, maar dan alleen met toestemming van de verzekerde.

Assurantiebelasting of omzetbelasting

Bij werkzaamheden van een verzekeringsadviseur zal assurantiebelasting of omzetbelasting van toepassing zijn. Welke belasting van toepassing is hangt af van de aard van de dienstverlening, zie Assurantiebelasting of omzetbelasting.