Verzekeringen – toelichting

Hierna volgen een aantal toelichtingen op diverse bedrijfsverzekeringen.

Verzuimverzekering

Als u personeel in dienst hebt, komt daar een verzuimverzekering bij. Deze is van groot belang, omdat u als werkgever verplicht bent het salaris gedurende twee jaren door te betalen. Voor de meeste verzekeringen geldt dat de premie lager wordt naarmate u een hoger eigen risico en/of een langere wachttijd accepteert. U kunt met andere woorden voor een deel eigenrisicodrager worden.

In sommige gevallen geldt de loondoorbetalingsverplichting niet en heeft uw zieke werknemer wel recht op een ziektewetuitkering van UWV.

WGA-verzekering – eigenrisicodrager

Iedere werkgever kan er voor kiezen om het risico van de WGA-uitkering gedurende de eerste 10 jaarbij het UWV onder te brengen (=standaard) of te verzekeren bij een verzekeraar. De werkgever wordt dan eigenrisicodrager. Indien u eigenrisicodrager voor de WGA-vast bent, dan bent u dat automatisch ook voor de WGA-Flex. Voor meer informatie over deze verzekering zie BeZaVe en eigen risicodrager.

Ongevallenverzekering en werknemersschadeverzekering

Voor meer informatie, zie Ongevallenverzekering.

Rechtsbijstandverzekering

Zie ook Rechtsbijstandverzekering: jurist zelf kiezen.