Verzekeraars gaan kredieten aan MKB verstrekken?

Verzekeraars overwegen een fonds op te richten voor (kleine) kredietverlening aan het MKB. De stokkende kredietverlening door banken is een belemmering voor het herstel c.q. de groei van de economie. Diverse verzekeraars hebben al aangegeven onder voorwaarden daaraan te willen deelnemen.

Wel is het noodzakelijk dat de regelgeving voor het verstrekken van kredieten door verzekeraars wordt versoepeld. Daarvoor zal een nieuwe systematiek voor kredietbeoordeling moeten worden ingericht. Eén en ander zal dus nog wel wat tijd vergen.

Verzekeraars hebben ook al gezegd te willen meewerken aan de uitwerking van financiering van duurzame energieprojecten in het kader van het energieakkoord voor duurzame groei.

Zie bericht Qredits MKB-krediet aanvragen mogelijk.