Vervanging VAR uitgesteld!

De staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat de nieuwe opzet waarin de VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten per sector, zie Voorbeeldovereenkomsten vervanging VAR is uitgesteld.

Er zijn inmiddels de nodige stappen gezet, maar uit de maatschappelijke discussie wordt duidelijk dat op dit moment voor velen de onduidelijkheid nog te groot is om de consequenties van afschaffing van de VAR compleet te overzien’, aldus de staatssecretaris.

De staatssecretaris streeft er nu naar de VAR per 1 april 2016 te vervangen. Bovendien geldt volgens dit nieuwe voorstel een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die datum de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

Overgangsregeling

In de tussentijd blijft de overgangsregeling gelden. Dat betekent dat een VAR voor 2014 of 2015 geldig blijft totdat de nieuwe wet is ingegaan en zolang het werk hetzelfde blijft en onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden wordt uitgevoerd.
LET OP Verandert het werk, of veranderen de omstandigheden en de voorwaarden waaronder u werkt, vraag dan een nieuwe VAR aan.