Vervallen heffingskortingen in 2015

Met ingang van 2015 is een aantal fiscaliteiten/heffingskortingen verdwenen.

Dat zijn de volgende:

  1. Alleenstaande ouderkorting.
  2. Aftrek levensonderhoud kinderen. Deze aftrek was met name van belang voor gescheiden ouders, die die de kinderen gedeeltelijk opvoeden en daarom geen kinderbijslag krijgen, terwijl de andere ouder die wel krijgt.
  3. Ouderschapsverlofkorting.

Compensatie

Het verdwijnen van deze kortingen wordt soms gecompenseerd via het kindgebonden budget met een maximum van € 3.050. Wat het effect is hangt af van uw inkomen, eventuele partner, aantal kinderen en hun leeftijd. Ook het al of niet hebben van een toeslagpartner (bijvoorbeeld volwassen vader, moeder, broer of zus) in huis heeft effect.

Maximaal kindgebonden budget en inkomen

Het maximum van het kindgebonden budget kreeg men in 2014 tot een inkomen van € 26.147. In 2015 is dat inkomen verlaagd tot € 19.676.

Wel is het maximale bedrag voor het eerste kind verhoogd met € 15 en voor het tweede kind met € 255 per jaar.

Zie ook Veranderingen kindregelingen 2015.