Versterking positie ouders in opvang

De Tweede Kamer heeft op 3 februari ingestemd met de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen. De wet moet nog naar de Eerste Kamer; minister Lodewijk Asscher hoopt op invoering op 1 juli.

De nieuwe wet verplicht kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus minstens een keer per jaar hun pedagogisch beleid te bespreken met de oudercommissie. De opvangorganisaties worden verplicht het definitieve inspectierapport van de toezichthouder te bespreken met de oudercommissie. Als in kleine vestigingen met maximaal vijftig kinderen of vijftig gastouders geen oudercommissie tot stand komt, mag de ouderraadpleging op een ander manier geregeld worden, bijvoorbeeld via twee oudervergaderingen per jaar.

Er komt één commissie waar ouders hun geschillen met kindercentra, peuterspeelzalen of gastouderbureaus kunnen voorleggen. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend.

De Tweede Kamer nam ook een amendement aan dat het adviesrecht van oudercommissies met betrekking tot de prijs van de opvang handhaaft. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou dat recht vervallen, omdat de discussie tussen ouders en opvang vaak over de prijs ging in plaats van over de kwaliteit.

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang; Tweede Kamer

Lees meer in Kinderopvang, Gastouderopvang en Peuterspeelzalen