Versoepeling urencriterium

Indien u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) dan moet u voldoen aan het urencriterium.
Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming.
Door de coronacrisis kunt u in 2020 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, mag u voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 er van uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bent u (deels) arbeidsongeschikt?

Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u een seizoengebonden ondernemer?

En ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 30 september? Dan mag u ervan uitgaan dat u in 2020 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019.