Verscherpte controles belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat de Belastingdienst de controle op btw-teruggaaf verzoeken in het mkb gaat aanscherpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de behandeling van de individuele negatieve norm (verzoeken om teruggaaf door bedrijven), de behandeling van de balansschulden (vergelijking tussen de omzetschuld van de winstaangifte (jaarrekening) en de werkelijk afgedragen omzetbelasting) en behandeling van de aangiften met aftrek voorbelasting zonder omzet.

De staatssecretaris meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin beantwoordt hij vragen over zijn ‘brede agenda’ voor de Belastingdienst.
Hij geeft aan dat de verwachte opbrengst van meer controles het grootst is bij de intensivering van het toezicht en de invordering. Daarvan maakt de aanscherping van btw-aangiften in het mkb deel uit.

In de praktijk is dit al merkbaar, daarom onder meer uw aandacht voor de juiste tenaamstelling, het juiste btw-nummer op de uitgaande en inkomende facturen, waarborgsommen die in principe niet btw belast zijn.

Zie ook Omzetbelasting.