Verruimde termijn overdrachtsbelasting verlengd

Tot en met 31 december 2014 kan nog gebruik worden gemaakt van 2 verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting. Het gaat om de verruimde termijn van 36 maanden bij doorverkoop van een onroerende zaak zie Overdrachtsbelasting.
En om de verruimde termijn van 24 maanden bij samenloop van heffing van omzetbelasting (btw) en overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting bij doorverkoop

Bij doorverkoop binnen 36 maanden van een huis, kantoor of ander vastgoed gekocht op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015 wordt alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van het pand en eventuele andere vergoedingen. Deze verruimde termijn van 36 maanden geldt nog tot  1 januari 2015. Daarna geldt weer een termijn van 6 maanden.

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij samenloop met omzetbelasting (btw)

Verkoopt u nieuw zakelijk vastgoed dat al in gebruik is genomen of is verhuurd? Dan is daarover zowel btw als overdrachtsbelasting verschuldigd. In bepaalde gevallen is er vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk. Voor deze vrijstelling geldt nog tot 1 januari 2015 een verruimde termijn.

De vrijstelling geldt als de onroerende zaak binnen 24 maanden wordt verkocht:

  • na de eerste ingebruikneming, of
  • na de ingangsdatum van de verhuur (als deze ingangsdatum eerder is dan het tijdstip van ingebruikneming).

Verder geldt de verruimde termijn alleen als de eerste ingebruikneming of de eerdere ingangsdatum van de verhuur ligt tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015.

Tijdelijke verruiming van de termijnen in de overdrachtsbelasting

Beide maatregelen zijn genomen met het oog op de aanhoudend slechte situatie op de vastgoedmarkt. Zij moesten de vastgoedmarkt stimuleren.