Vermogensplanning (estateplanning)

Recent nieuws

Juni 2013. Sinds 1 januari 2013 wordt uw box 3 vermogen (spaargelden etc.) ook gedeeltelijk meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage voor AWBZ-gefinancieerde zorg. Hoe plan je nu de vermogensoverdracht voor het verzorgingshuis, zie Planning vermogensoverdracht voor verzorgingshuis

Huwelijkse voorwaarden

Voor meer informatie zie Huwelijkse Voorwaarden

Samenlevingscontract

Lees meer in Samenlevingscontract

Verschillen geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract

  1. Een geregistreerd partnerschap lijkt op een huwelijk. Je registreert die bij de burgerlijke stand en als je geen andere regelingen treft, dan ben je automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Een samenlevingscontract kan bij de notaris worden geregeld, zie Samenlevingscontract.
  2. Bij een geregistreerd partnerschap (of huwelijk) ben je elkaars wettelijke erfgenamen. Bij een samenlevingscontract moet dat apart gebeuren als je dat wilt.
  3. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap moet ook via de notaris. Een samenlevingscontract eindigt in beginsel automatisch bij einde samenleving, of indien overeengekomen in het samenlevingscontract via een aangetekende brief.
    Dit laatste kan ook bij de notaris via een convenant. Als jullie samen kinderen hebben, dan moet je ook een ouderschapsplan opstellen.
  4. Voor geregistreerde partners (en gehuwden) geldt een wettelijke alimentatieregeling.

Testament

Alle testamenten zijn vastgelegd in het Centraal Testamentenregister (CTR). Dat is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Het CTR geeft geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris dat testament zich bevindt.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenken en vererven

Voor meer informatie zie Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) en schenk- en erfbelasting