(Verlenging) betalingsuitstel belastingschulden vóór 1 juli aanvragen

Het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis eindigt op 1 juli 2021.
De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat veel ondernemers met openstaande belastingschulden nog geen uitstel van betaling of verlenging daarvan hebben gevraagd. Doet men dat niet vóór 1 juli 2021, dan heeft men ook geen recht op de ruime betalingsregeling.

De tijd dringt, 1 juli is dichtbij.

Bent u ondernemer en heeft u nog openstaande belastingschulden als gevolg van de corona-maatregelen, dan kunt u nog tot 1 juli 2021 verzoeken om bijzonder uitstel van betaling.
Heeft u al eerder bijzonder uitstel van drie maanden gehad en heeft u nieuw opgekomen belastingschulden, dan kunt u (onder voorwaarden) nog verlenging vragen tot 1 juli 2021.

Het verzoek om (verlengd) uitstel is mogelijk via de website van de Belastingdienst of schriftelijk.

Tijdig verzoek van groot belang voor betalingsregeling

Verzoek tijdig om (verlengd) uitstel, want alleen dan heeft u recht op een speciale betalingsregeling van 60 maanden die pas start op 1 oktober 2022. U hoeft uw belastingschulden waarvoor u uitstel heeft gekregen dan pas vanaf 1 oktober 2022 terug te betalen in maximaal 60 maandelijkse termijnen, mits u wel nieuw opgekomen betalingsverplichtingen tijdig voldoet.

Omvang betalingsregeling

Heeft u nog niet eerder verzocht om uitstel van betaling en verzoekt u alsnog vóór 1 juli a.s. om uitstel, dan geldt de betalingsregeling voor alle in aanmerking komende belastingschulden, waaronder de omzetbelasting, loonheffingen , inkomstenbelastingen en vennootschapsbelasting, in de periode van 12 maart 2020 tot 1 juli 2021.

Heeft u ook nog belastingschulden openstaan van vóór 12 maart 2020 (zogenaamde pre coronaschulden) dan kunt u door een verzoek om verlenging er zelfs voor zorgen dat ook deze schulden worden meegenomen in het uitstel en de betalingsregeling. Er gelden daarbij overigens wel aanvullende voorwaarden.

LET OP

U moet wel tijdig voldoen aan nieuw opgekomen betalingsverplichtingen (ontstaan na afloop van het uitstel van betaling). Anders komt u niet in aanmerking voor de betalingsverplichting.
Is uw uitstel inmiddels verlopen en heeft u nieuw opgekomen betalingsverplichtingen? Betaal deze dan alsnog vóór 1 juli 2021 of vraag indien mogelijk nog voor 1 juli a.s. om verlenging van het uitstel. Doet u dat niet, dan heeft u in zijn geheel geen recht op de betalingsregeling.