Verlengen VUT-uitkeringen toestaan

6 juni Staatssecretaris Weekers is bereid onder voorwaarden goed te keuren dat bestaande VUT-uitkeringsrechten over de periode voorafgaand aan de AOW-ingangsdatum – gespreid kunnen worden uitgekeerd zonder dat de pseudo-eindheffing (VUT-heffing) verschuldigd is.
Voor bestaande aanspraken op overbruggingspensioen en prepensioen en voor overbruggingslijfrenten zal een soortgelijke goedkeuring gaan gelden.

Aan de goedkeuring wordt de voorwaarde verbonden dat de omvang van de bestaande uitkeringsrechten niet mag worden uitgebreid. De bestaande uitkeringsrechten moeten derhalve actuarieel neutraal worden herrekend. Het spreiden heeft wel tot gevolg dat de maandelijkse uitkeringen lager uitvallen.

Verder zullen voorwaarden gelden ten aanzien van de uiterlijke start- en einddatum van de uitkeringen. Verlenging is een mogelijkheid om te voorkomen dat de gerechtigden te maken krijgen met een inkomensgat in verband met de nieuwe AOW-ingangsdatum. Omdat niet meer wordt voldaan aan de wettelijke eisen, is – zonder goedkeuring – het overgangsrecht niet meer geldig en dit resulteert in een pseudo-eindheffing.

Dit antwoordt de staatssecretaris op vragen van de leden Groot en Vermeij (beiden PvdA). De goedkeuring zal – vooruitlopend op wetgeving – worden vastgelegd in een beleidsbesluit.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 4 juni 2013, DB/2013/176