Verkrijging erfdienstbaarheid door verjaring

Erfdienstbaarheden ontstaan door vestiging en verjaring. De vestiging van een erfdienstbaarheid wordt vastgelegd in een notariële akte.

Verjaring

Een erfdienstbaarheid kan na 20 jaar ontstaan door verjaring; bijvoorbeeld een recht van overpad. De ‘rechthebbende’ moet kunnen bewijzen dat hij gedurende ten minste 20 jaar het onafgebroken recht van overpad heeft. Dat wil zeggen, dat hij de feitelijke macht over het goed uitoefent met de pretentie daarvan eigenaar te zijn.
LET WEL Dit moet blijken uit de feiten en omstandigheden.

Een situatie waarbij dit niet opging is beslist door de Rechtbank Rotterdam op 20.07.015 in RBROT:2015:5181.
In dit geval was het pad vrij toegankelijk voor anderen en werd dit ook door anderen gebruikt. De feiten en omstandigheden wezen het tegendeel uit.

LET WEL Een recht van overpad door verjaring kan pas ontstaan sinds 1992.