Verkoopwinst vastgoed box 1 of box 3?

Normaal vermogensbeheer valt in box 3. Meer dan normaal vermogensbeheer valt in box 1: resultaat uit overige werkzaamheden.
Winst uit onderneming laten wij hier even buiten.

Op 7 juli 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem in een bepaalde casus zich uitgesproken over deze vraag, zie ECLI:NL:GHARL:2014:5315.

Belanghebbende heeft het pand gekocht op advies van zijn schoonvader voor € 600.000. Kort gezegd: schoonvader had informatie over de situatie en de marktwaarde van het pand en verstrekte voor de aankoop een lening aan schoonzoon. 4 maanden later verkocht de schoonzoon het pand voor € 810.000.

Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat het resultaat, dat is behaald met de aan- en verkoop van het pand belastbaar is in box 3.

De inspecteur is van mening dat het pand is gekocht met de bedoeling het op korte termijn weer te verkopen en dat de gerealiseerde verkoopwinst op moment van aankoop voorzienbaar was.

Het Hof acht het aannemelijk dat de tip van schoonvader de doorslaggevende reden is geweest voor de aankoop van het pand en dat vanaf het begin de intentie bestond het vervolgens te verkopen voor de (hogere) marktprijs. Het Hof acht het verder, gelet op de bijzonder lage aankoopprijs die belanghebbende dankzij de tip van schoonvader betaalde, voorzienbaar dat belanghebbende met de transactie aanzienlijk voordeel zou behalen, hetgeen ook is geschied. Het bovenstaande brengt mee dat het voordeel belast is als resultaat uit overige werkzaamheden.

Voor meer informatie over soortgelijke vraagstellingen, zie Vermogensbeheer normaal of meer dan normaal.