Verkoop woning onder voorwaarden (VOV)

Wat is verkoop woning onder voorwaarden?

Met een korting op de marktwaarde verkopen ondernemers via verschillende formules (nieuwe)woningen of vestigen beperkt zakelijke rechten.
De korting varieert meestal tussen 10% en 25% van de marktwaarde van de woning/het beperkt zakelijk recht.
De korting op de periodieke vergoeding voor het beperkt zakelijk recht (meestal een erfpachtrecht) kan worden verleend voor de gehele looptijd van het recht of voor een deel van de looptijd (een zogenoemde ‘ingroeikorting’).
Vorengenoemde gevallen worden in de praktijk als regel aangeduid als de verkoop onder voorwaarden. Woningcorporaties passen de verkoop onder voorwaarden toe om de toegang tot de woningmarkt te bevorderen voor lagere inkomensgroepen. Commerciële bouwondernemers hanteren deze verkoop doorgaans als verkoopbevorderend instrument.

Gevolgen verkoop onder voorwaarden

Gevolg was dat de wetgeving ter bestrijding van btw-besparende constructie op deze verkoop van toepassing was. De afnemer/verkrijger werd bij zo’n levering of vestiging van een zakelijk recht geconfronteerd met de heffing van zowel omzetbelasting als Overdrachtsbelasting.

Besluit Staatssecretaris

De Staatssecretaris heeft nu goedgekeurd dat een beroep kan worden gedaan op de samenloopvrijstelling bij de gelijktijdige heffing van omzetbelasting én overdrachtsbelasting.

Aan deze goedkeuring zijn wel uitgebreide voorwaarden verbonden, zie Omzetbelasting en overdrachtsbelasting bij Verkoop onder Voorwaarden.

LET OP Laat u adviseren door een ervaren fiscaal deskundige. Indien gewenst kunnen wij u daarbij ondersteunen en doorverwijzen.