Verklaring van erfrecht

Doel verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht geeft aan wie bevoegd is/zijn om op te treden voor de nalatenschap. In sommige gevallen is deze ook nodig om de blokkering van de bankrekeningen van de overledene ongedaan te maken.

Een verklaring van erfrecht wordt afgegeven door de notaris

Na gehouden onderzoek verklaart de notaris:

  1. Wie is overleden, waar en wanneer.
  2. Wie de gezinsleden zijn.
  3. Of er een testament is en wat daarin staat.
  4. Wie de wettelijke of testamentaire erfgenamen van de overledene zijn.
  5. Wie de gezamenlijke erfgenamen hebben gemachtigd om namens hen het testament af te wikkelen (executeur testamentair).

Onderzoek en werkzaamheden notaris

De notaris raadpleegt onder andere de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en het Centraal Testamenten Register (CTR).
Daarbij controleert de notaris of er ook niet ergens bij een andere notaris een testament is opgemaakt.
Nadat alle controles zijn gedaan stelt de notaris een verklaring van aanvaarding van de nalatenschap op en eventuele volmachten voor de erfgenamen.

Verklaring niet altijd nodig voor een bank

Sinds 2012 verlangen banken geen verklaring van erfrecht meer als:

  1. Er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  2. Er geen testament is.
  3. Er niet meer dan € 100.000 op de bankrekening staat.