Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Recent nieuws VAR

26 augustus 2015 Geen VAR-verklaring 2016 nodig.

8 juli 2015 Alternatief VAR goedgekeurd.

12 mei 2015 Eén opdrachtgever en toch ondernemer

18 maart 2015 Drie opdrachtgevers en toch geen ondernemer.

24 september 2014 BGL vervangt VAR-verklaring.

16 juli 2014 VAR 2014 ook deels geldig in 2015.

27 januari 2014 VAR bij inhuren ZZP-er.

23 augustus 2013 VAR verklaring 2014 aanvragen.

Toelichting VAR

Als u zich als ondernemer of freelancer presenteert, kan uw opdrachtgever een VAR-verklaring van u eisen. Uw opdrachtgever wil weten of de belastingdienst u als ondernemer beschouwt en niet als werknemer in loondienst. Bent u opdrachtgever dan is het zeker verstandig om een juiste VAR-verklaring winst uit onderneming te vragen.

Jaarlijks dient de VAR geactualiseerd te worden, omdat deze maximaal 1 kalenderjaar geldig is.

LET WEL Het aanvragen van een VAR-verklaring moet zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat u een verkeerde VAR-verklaring ontvangt.

Soorten VAR

Er zijn 4 soorten VAR, de VAR-loon, VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden), VAR-wuo (winst uit onderneming) en VAR-dga (directeur grootaandeelhouder). De persoonlijke situatie van een ondernemer bepaalt welke VAR iemand moet aanvragen.  Met de VAR-wuo en de VAR-dga krijgt de opdrachtgever zekerheid van de Belastingdienst dat de opdrachtnemer als ondernemer wordt beschouwd. Met de VAR-loon en de VAR-row moet de opdrachtgever zelf toetsen of iemand als ondernemer kan worden beschouwd.

LET WEL Uitdrukkelijke voorwaarde is, dat de uit te voeren werkzaamheden inhoudelijk overeenkomen met de VAR-verklaring.
Bij de VAR dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn. De opdrachtgever dient dit eigenhandig te kopiëren.

Aanvragen VAR

De VAR kan schriftelijk en digitaal (met uw DIGID) worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt een VAR meestal binnen 5 werkdagen, en uiterlijk binnen 8 weken op. Een kopie van de VAR kan worden opgevraagd bij de BelastingTelefoon. Een VAR is maximaal een kalenderjaar geldig.

Automatische ontvangst

Iemand ontvangt automatisch een VAR als:

  • Diegene de afgelopen 3 jaar een VAR heeft aangevraagd;
  • Diegene telkens een VAR voor hetzelfde soort werk heeft aangevraagd;
  • Diegene het werk onder vergelijkbare omstandigheden heeft uitgevoerd;
  • Diegene telkens eenzelfde VAR van de Belastingdienst heeft gekregen;
  • De Belastingdienst de VAR in de tussentijd niet heeft herzien.

De opdrachtgever kan de echtheid van een VAR telefonisch laten controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR, telefoon: (088) 151 1000. Dit onderdeel van de Belastingdienst controleert of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt.

LET OP Het aanvragen van een VAR-verklaring moet zorgvuldig gebeuren om te  voorkomen dat u een verkeerde VAR-verklaring ontvangt.

LET OP De werkzaamheden volgens de VAR-verklaring moeten overeenstemmen met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U moet beide op elkaar afstemmen.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-6167487 of mobiel op 0651 180652 of bereiken per email info@adfinadvies.nl