Verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte

Verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte in Nederland is in beginsel vrijgesteld van btw (Artikel 11 lid 1 sub b Wet OB).
Goedgekeurd is dat onder voorwaarden hier wordt gekozen voor belaste verhuur (BLKB2013/1686M paragraaf 7.3.5).

De catering mag niet worden gesplitst; zo dient over de optionele catering, koffie thee en koekjes 6% btw te worden voldaan.
Voor alcoholhoudende dranken geldt het algemene tarief van 21% btw.