Verhuur die altijd belast is met btw

In de volgende 4 situaties is de verhuur van onroerende zaken altijd belast met btw.

  1. verhuur voor korte periode door een hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf
  2. blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines
  3. parkeerruimte voor voertuigen (dus ook garagebox) en luchtvaartuigen en lig- en bergplaatsen voor vaartuigen
  4. safeloketten

Verhuur voor korte periode door een hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf

U moet altijd btw betalen over de kortlopende verhuur van bijvoorbeeld:

  • zomerhuisjes
  • staanplaatsen voor caravans
  • gemeubileerde appartementen
  • hotelkamers

Kenmerkend voor deze vorm van verhuur is dat de verblijfsruimten zijn ingericht om daarin kort te verblijven. De tijdelijke bewoner hoeft bijvoorbeeld niet te zorgen voor de inventaris.

Er is in ieder geval sprake van een ‘korte periode’ als de gasten maximaal 6 maanden in de accommodatie verblijven en zij het middelpunt van hun maatschappelijke leven niet daarheen verplaatsen. De verhuur van gemeubileerde woningen en appartementen voor langer dan 6 maanden is altijd vrijgesteld van btw.

Het lage btw-tarief is hier van toepassing (Artikel 11 lid1 sub b ten 2e jo Tabel I post b11 Wet Ob).
De voorwaarden hiervoor zijn te vinden in besluit BLKB2013/1686M paragraaf 7.4.

Parkeerruimte voor voertuigen en luchtvaartuigen en lig- en bergplaatsen voor vaartuigen

De verhuur van parkeer-, lig- en bergplaatsen is altijd belast. Als de verhuur onlosmakelijk is verbonden met de verhuur van een andere onroerende zaak, geldt voor deze verhuur wat ook geldt voor die andere onroerende zaak. Bijvoorbeeld een garage bij een huis, of parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers bij een bedrijfspand.

LET OP De verhuur van ligplaatsen van woonboten is altijd vrijgesteld.