Verhuur 2e woning

Indien u een tweede woning bezit (en verhuurt) valt deze in box 3 en betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing.
De verhuuropbrengsten minus de kosten van instandhouding van de woning zijn verder onbelast.

LET OP Gaat u meer doen dan normaal vermogensbeheer, dus bijvoorbeeld bouwgrond verkavelen of een pand kopen en daar appartementen van maken, of herhaaldelijk onroerende zaken kopen en verkopen dan moet u mogelijk rekening houden met “resultaat uit overige werkzaamheden”. Dit valt dit in box 1. Laat u daar goed over adviseren.

Waardering verhuurde woning

In principe geldt voor de waardering in box 3 de waarde in het economisch verkeer. Door de verhuur daalt de woning echter in waarde in box 3, omdat de woning niet vrij beschikbaar is. De huurder geniet immers woonbescherming en dat heeft een waarde drukkend effect.

De waardedaling van de woning is afhankelijk van de hoogte van de huurprijs en de WOZ waarde van de woning. Daarbij geldt conform de richtlijnen van de belastingdienst de volgende tabel:

Huuropbrengst     Tot en met     Waardedruk
   meer dan
      0,0%        1,0%        50,0%
      1,0%        1,5%        47,0%
      1,5%        2,0%        44,0%
      2,0%        2,5%        41,0%
      2,5%        3,0%        38,0%
      3,0%        3,2%        34,0%
      3,2%        4,0%        31,0%
      4,0%        5,0%        27,0%
      5,0%        22,0%