Verhoogde schenkingsvrijstelling 2017 en verder

Vanaf 1 januari 2017 keert de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer terug in de Successiewet; ditmaal structureel. Het benutten van de vrijstelling in 2017 is echter zeker geen vanzelfsprekendheid. Er is een ingewikkeld overgangsrecht en actie in 2016 kan vereist zijn.

Vrijstelling wordt verhoogd

De reguliere vrijstelling wordt voor iemand tussen 18 en 40 jaar verhoogd tot een bedrag van € 100.000, indien het een schenking ten behoeve van een eigen woning betreft. De mogelijkheid van een belastingvrije schenking van € 100.000 maakt vrijgevig, zo is in 2013/2014 gebleken.
LET OP De hoofdregel luidt dat eenmalig gebruik kan worden gemaakt van deze verhoogde vrijstelling. Wordt een vrijstelling niet ten volle benut, dan schuift het restant NIET door naar volgende jaren.

TIP De vrijstelling geldt onder voorwaarden ook voor schenkingen aan niet-kinderen.
TIP De schenkingsvrijstelling geldt per schenker en niet per ontvanger.
TIP De vrijstelling kan in drie achtereenvolgende jaren worden benut.

Overgangsrecht

Schenkingen gedaan vóór 1 januari 2010

Voor schenkingen die vóór 1 januari 2010 zijn gedaan met een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling is in de wet nog een mogelijkheid tot inhaal ingebouwd. De verkrijgers hebben nog recht op een extra vrijstelling van € 46.984 in 2017 of 2018 ten behoeve van de eigen woning, mits in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de inhaalvrijstelling (eigen woning) van € 27.570 (2016).

Is er nog geen gebruik gemaakt van de inhaalvrijstelling en gaat dat ook in 2016 niet gebeuren, dan is de vrijstelling beperkt tot een bedrag van € 27.567.
TIP Het is dus interessant om in 2016 nog een schenking te doen met beroep op de inhaalvrijstelling ten behoeve van de eigen woning.

Schenkingen gedaan in de periode 2010 – 2014

Voor schenkingen gedaan in de periode 2010 – 2014 is geen overgangsrecht in de wet opgenomen. Dat betekent dat, indien in één van deze jaren met gebruikmaking van een verhoogde vrijstelling is geschonken, het doek is gevallen. Hier geldt de hoofdregel dat slechts eenmaal in het leven gebruik kan worden gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling.

Schenkingen gedaan in 2015/2016

Ook deze verkrijgers hebben nog recht op de extra vrijstelling van € 46.984 in 2017 of 2018 ten behoeve van de eigen woning.

Actie in 2016!

Er zijn een aantal situaties waarbij dit jaar nog actie vereist is:

  • Als de reguliere verhoogde schenking heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2010 en in 2017 wenst men optimaal beroep te doen op de aanvullende vrijstelling ten behoeve van de eigen woning, dan moet in 2016 gebruik gemaakt worden van de inhaalvrijstelling van maximaal € 27.570.
  • Is het kind van de schenker vanaf volgend jaar 40 jaar of ouder, benut dan in 2016 nog de laatste mogelijkheid om van een vrijstelling gebruik te maken.
  • Als er in het geheel nog geen verhoogde vrijstelling is benut dan is er een keuze. Ofwel de gehele schenking in 2017 of latere jaren doen met een mogelijkheid tot spreiding over drie jaar. Ofwel al in 2016 schenken voor de eigen woning, als dat beter past. De verkrijger kan dit jaar de verhoogde vrijstelling eigen woning benutten tot een bedrag van € 53.016 en restant van de vrijstelling van € 46.984 in 2017 of 2018.

Let op: het overgangsrecht is zo ingericht dat, indien in 2016 slechts de regulier verhoogde vrijstelling van € 25.449 wordt benut, de maximale vrijstelling in 2017 of 2018 wordt beperkt tot € 46.984.

Bron: Nextens