Verhoging kinderopvangtoeslag 2014

Minister Asscher schrijf vandaag in een brief  aan de 2e Kamer, dat het kabinet € 100 miljoen extra vrij maakt voor kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders met lagere midden en hogere inkomens gaan vanaf 1 januari 2014 omhoog. De lagere inkomens werden eerder al ontzien.

De minister zet € 50 miljoen in voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag voor ouders met een inkomen tussen rond € 47.000 en € 105.000. De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind wordt daarbij verhoogd. De andere € 50 miljoen wordt gebruikt om ouders met een inkomen vanaf € 105.000 weer recht op een vaste vergoeding van 18 procent van de kosten voor kinderopvang te geven voor hun eerste kind. Vooral voor de minst verdienende partner in deze gezinnen wordt het door deze maatregelen aantrekkelijker om een extra dag te gaan werken. In het regeerakkoord van het vorige kabinet was afgesproken dat ouders met de hoogste inkomens (vanaf ongeveer 115.000) vanaf 1 januari 2013 geen kinderopvangtoeslag meer zouden ontvangen. Dit is dus hierbij teruggedraaid.

In zijn begroting reserveerde de minister eerder al € 50 miljoen om ouders met lagere inkomens tegemoet te komen. De door de overheid te verstrekken vergoeding per uur kan nu weer aangepast worden aan de stijgende kosten in de kinderopvang. De hogere vergoeding per uur komt vooral ten goede aan ouders met lagere inkomens.

Zie ook Kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.