Vergoeding executeur erfenis is loon of legaat?

Voor de afwikkeling van een erfenis wordt in het testament veelal een executeur aangewezen, die daarvoor een vergoeding krijgt. Dat kan een beloning zijn belast voor de inkomstenbelasting of een legaat.

Wettelijk loon

Indien in het testament geen regeling over de vergoeding voor de werkzaamheden van de executeur is opgenomen, dan geldt het wettelijk loon. Dat bedraagt 1% van de waarde van het vermogen van de erflater op het moment van overlijden.

Die beloning is in principe belast als resultaat uit overige werkzaamheden onder aftrek van kosten die de executeur moet maken. Voorbeelden van kosten: telefoonkosten, reis- en of verblijfskosten, porti et cetera.
LET OP Dit wettelijk loon verlaagd niet de grondslag voor de heffing van de erfbelasting. Er moet dus gewoon erfbelasting over worden betaald.

Legaat

Indien de vergoeding conform het testament niet in verhouding staat tot de omvang van de door de executeur te verrichten werkzaamheden, dan kan bij de aangifte erfbelasting het standpunt worden ingenomen dat de executeur een legaat heeft ontvangen. Daarover is geen inkomstenbelasting maar erfbelasting verschuldigd.  Dit kan een fiscaal voordeel opleveren en de erfgenamen betalen daar ook geen erfbelasting over.

Zie ook Erfrecht.