Vereisten voor buitenlandse student

Bijna de helft van de werkgevers met buitenlandse studenten in dienst die het afgelopen jaar door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) werden gecontroleerd, begingen één of meerdere overtredingen.

Een buitenlandse student die een verblijfsvergunning heeft om in Nederland te studeren, mag maximaal tien uur per week werken, of 40 uur per week in de maanden juni, juli en augustus. Het gaat hier om studenten die komen uit een land van buiten de zogenaamde Economische Europese Ruimte. De werkgever moet bovendien een tewerkstellingsvergunning voor de studenten hebben.

De Inspectie heeft het afgelopen jaar gericht bij bepaalde bedrijven geïnspecteerd, vooral in de horeca, de detailhandel en de uitzendsector. De Inspectie vond 83 studenten die zonder tewerkstellingsvergunning werkten, of die meer uren werkten dan is toegestaan. In ruim 35 procent betrof het studenten die de Chinese nationaliteit hebben. De Inspectie SZW heeft 75 boetes uitgeschreven die samen ruim 900.000 euro bedragen.

Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen 31 landen.

Landen van de EER

Tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren de volgende landen:

  • alle landen van de Europese Unie;
  • Liechtenstein;
  • Noorwegen;
  • IJsland.

Europese Vrijhandels Associatie (EVA)

De EER is tot stand gekomen na een akkoord tussen de Europese Unie en de Europese Vrijhandels Associatie (zonder Zwitserland). Doel van de EVA is bevordering van de vrije handel tussen lidstaten.

Tot de EVA behoren:

  • Zwitserland;
  • Liechtenstein;
  • Noorwegen;
  • IJsland.

Zie ook Buitenlandse werknemers.