Veehandelsregeling

De landbouwregeling geldt niet voor de veehandel. De veehandelaar kan wel gebruik maken van de veehandelsregeling. U valt niet automatisch onder de veehandelsregeling. U kunt daarvoor kiezen. De regeling geldt voor ten minste 5 jaar en u past deze toe op alle leveringen van vee. De veehandelsregeling gaat in vanaf de datum van aanvraag of de beslissingsdatum van de belastingdienst. Aan en afmelden bij de belastingdienst kan door middel van een brief.

Voor paarden geldt de regeling alleen indien de levering onder het 6%-tarief valt, zie

Gevolgen voor de veehandelaar

  • U hoeft geen btw te betalen over veehandel, maar u kunt ook geen btw aftrekken.
  • U hoeft geen btw-aangifte te doen.
  • U hoeft geen facturen te sturen.

De veehandelsregeling geldt voor alle leveringen van vee. Dus ook voor handel met het buitenland.

Gevolgen voor de afnemer

De afnemers kunnen 5,4% (5,1% tot 1 oktober 2012) van de verkoopprijs aftrekken in hun btw-aangifte, behalve als ze zelf de veehandelsregeling of landbouwregeling toepassen.

Administratieve verplichtingen

U bent verplicht een veehandelsverklaring te geven aan uw afnemer, als deze daarom vraagt. Deze heeft hij nodig om 5,4% af te mogen trekken. U hoeft alleen een in- en verkoopboek bij te houden. Als u zich niet houdt aan deze administratieve verplichtingen, moet u weer de normale btw-regels toepassen.

Voor andere activiteiten dan veehandel past u de normale btw-regels toe. Daarvoor gelden de normale administratieve verplichtingen.

Inhoud veehandelsverklaring

De veehandelsverklaring moet de volgende gegevens bevatten:

  • uw naam en adres
  • de naam en het adres van uw afnemer
  • de leveringsdatum
  • een omschrijving van het soort vee
  • het aantal stuks vee per soort
  • de verkoopprijs per soort
  • de handtekening van de verkoper

U moet de verklaring aan de afnemer geven vóór de 15e dag van de maand die volgt op de maand van levering. Bij een vaste klant hoeft u niet iedere keer een veehandelsverklaring te geven. Dan is 1 keer per jaar voldoende.

TIP U hoeft geen veehandelsverklaring te geven als u een factuur uitreikt of uw afnemer een afrekening voor u opmaakt. In de factuur of de afrekening moeten dan wel alle gegevens van de verklaring zijn vermeld.