Vastgoedfiscaliteiten

Portaal inkomensafhankelijke huurverhoging

Bent u verhuurder van een woning/woningen met een huur lager dan de huurtoeslaggrens (gereguleerde huurovereenkomst) en betaalt de huurder nog niet de maximale huur? Dan kunt u de inkomensindicaties opvragen via het Portaal Inkomensafhankelijke Huurverhoging.

Verhuurderheffing

Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 699,48 per maand (prijspeil 2014). De verhuurderheffing is in 2014 0,381%.
Dit tarief loopt daarna verder op van 0,449% in 2015 tot 0,491% in 2016 en 0,536% in 2017.
De heffing wordt op aangifte gedaan en de aangifte kan alleen digitaal.

De belastingdienst heeft in september 2013 een aantal vragen over de verhuurdersheffing beantwoord en verzameld in een document.
Het gaat om vragen over een aantal begrippen en punten die van belang voor de aangifte verhuurdersheffing, bijvoorbeeld

  • Wanneer is geen sprake van een voor de verhuur bestemde woning?
  • Wat is onderverhuur?
  • Wat is een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte?

Voor de vragen en antwoorden zie Vragen en antwoorden verhuurderheffing.

Beleggingspand privé of zakelijk?

Bij het kopen van een beleggingspand heeft u de keuzemogelijkheid van ondernemingsvermogen of privévermogen. Zie hiervoor Beleggingspand privé of zakelijk?

Herzieningsperiode voor de omzetbelasting

Hebt u bij de aankoop van een onroerende zaak btw betaald en verkoopt u de onroerende zaak binnen de herzieningsperiode van 10 jaar? Dan moet u de btw over de inkoop misschien herzien. U kunt dan misschien een extra bedrag aan btw aftrekken als voorbelasting. Of u moet een bedrag aan btw betalen. Zie Herzieningsperiode bij verkoop van onroerende zaken.

Vastgoed, btw-belaste verhuur en levering en omzetbelasting

Bij bedrijfsmatig vastgoed bestaat de keuze om te opteren voor een BTW-belaste verhuur en BTW-belaste levering, zie Opteren voor belaste verhuur en levering.

In een aantal gevallen is de levering van een onroerende zaak altijd belast met btw, zie Belaste levering onroerende zaak

Splitsing van de levering van de grond en de nieuwe woning leidt sinds maart 2013 niet meer overdrachtsbelasting op de levering van de grond, zie Koop-/aannemingsovereenkomst één prestatie.

Bijzondere vormen van verhuur

Verhuur van onroerende zaken in het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf.

Verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte.

Vermogensbeheer en inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting en de boxen-indeling is het bepalend of er sprake is van normaal of meer dan normaal vermogensbeheer, zei Vermogensbeheer normaal of meer dan normaal?

Waardering verhuurde woning

Verhuurd u een woning, bijvoorbeeld uw 2e woning dan geldt daarvoor een lagere waardering in box 3. Zie hiervoor Verhuur 2e woning.

Tweede woning in buitenland

Voor de fiscale aspecten van de tweede woning in het buitenland, zie Tweede woning in buitenland.