Vastgoed

Vastgoedfiscaliteiten

Voor de fiscaliteit rondom het vastgoed, zie Vastgoedfiscaliteiten.

Verhuur 2e woning

Voor de relevante aspecten van verhuur van uw tweede woning, zie Verhuur 2e woning.

Overdrachtsbelasting

Voor de overdrachtsbelasting, zie Overdrachtbelasting.

Overdrachtsbelasting en omzetbelasting

Voor de samenloopvrijstelling, zie Samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting.

Leegstand en omzetbelasting

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat leegstand recht geeft op teruggaaf van btw gedurende de periode van leegstand, onder voorwaarde dat het voornemen bestaat om het pand niet voor btw-vrijgestelde doeleinden te gebruiken, zie Leegstand en toch btw teruggave.

Erfpacht

Erfpacht is het in gebruik geven van grond tegen een (periodieke) vergoeding.
Erfpacht wordt ingezet bij het kopen van en beleggen in vastgoed. Het is ook een (politiek) instrument om te sturen.

Voor meer informatie, zie Erfpacht.