Vaste kostenvergoeding ook bij WKR

Bij de verplichte WKR in 2015 (zie WKR) is een vaste kostenvergoeding nog steeds mogelijk.

Onderbouwing

De nieuwe vaste kostenvergoeding moet net als voor 2015 worden onderbouwd voor het bedrag en de soort van kosten. Gedurende een periode van bijvoorbeeld 3 maanden moet u dan met bewijsstukken de vaste kostenvergoeding onderbouwen. Deze bewijsstukken moeten aansluiten bij bijvoorbeeld de agenda’s. Aannemelijk moet zijn dat dit zakelijke bestedingen zijn geweest.

LET OP De vergoeding moet naar aard en omvang worden onderbouwd. Dus als in de vergoeding een bedrag voor representatiekosten zit en een bedrag voor vakliteratuur, dan moeten beide bedragen voor dat bedrag worden onderbouwd. Een overschrijding van de vakliteratuur mag niet worden gecompenseerd door een overschrijding van de representatiekosten.

LET OP Zo nodig moet de vergoeding worden bijgesteld.

Bestaande vaste kostenvergoedingen

Bestaande vaste kostenvergoedingen en afspraken met de inspecteur daarover worden gerespecteerd onder voorwaarde dat deze als gerichte vrijstelling kunnen worden aangemerkt.