VAR bij inhuren ZZP-er

Met de juiste Verklaring ArbeidsRelatie beperkt u het risico dat de arbeidsrelatie wordt aangemerkt als dienstbetrekking. Zie ook bericht Verklaring ArbeidsRelatie.

Wanneer dienstbetrekking?

  1. Als de opdrachtnemer verplicht is de arbeid persoonlijk te verrichten;
  2. Als de opdrachtgever verplicht is tot doorbetaling van loon, bijvoorbeeld bij ziekte;
  3. Als de opdrachtnemer in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever staat.

Vooral punt 3 is het lastigste te beoordelen.
LET OP De feitelijke situatie bepaalt of hier al dan niet sprake is van een gezagsrelatie.

Vereisten voor de VAR-wuo

Voor een geldige VAR-wuo moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

  1. De omschrijving van de werkzaamheden in de VAR-wuo moet overeenkomen met het werk dat is uitgevoerd.
  2. Het werk is uitgevoerd binnen de geldigheidsduur van de VAR.
  3. De opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld.
  4. Een kopie van de VAR en een geldig identiteitsbewijs van de opdrachtnemer moet bewaard worden.

LET OP De belastingdienst gaat scherper controleren op deze vereisten.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-6167487 of mobiel op 0651 180652 of bereiken per email info@adfinadvies.nl