Van werkmaatschappij naar holdingstructuur

Het risico van één BV is dat bij een eventuele aansprakelijkstelling of faillissement het gehele vermogen van de BV verloren kan gaan inclusief de reserves. Deze reserves kunt u wel jaarlijks als dividend uitkeren maar dan betaalt u als DGA 25% belasting (2014 tijdelijk 22%). Door een holding tussen u en de werk-bv te schuiven kunt u onbelast dividend uit laten keren door de werk-bv aan de holding. Dit wordt een interne reorganisatie genoemd.

Drie stappen

  1. Bestaande BV richt nieuwe BV op en stort het aandelenkapitaal van de nieuwe BV vol in contanten.
  2. Bestaande BV verkoopt de gewenste activa en passiva aan de nieuwe BV tegen de werkelijke waarde van de activa en passiva. De nieuwe BV betaalt ook voor de goodwill.
  3. Omdat de nieuwe BV de koopsom van de activa en passiva veelal niet direct kan betalen, wordt een leningovereenkomst opgemaakt tussen de oude en de nieuwe BV.

LET WEL De bestaande BV moet in het jaar van verkoop vennootschapsbelasting betalen over de boekwinst. De nieuwe BV mag de goodwill in 10 jaar afschrijven en creëert dus een kostenpost bij de aangifte vennootschapsbelasting gedurende 10 jaar.

Mogelijk oplossing voor belastbare boekwinst

Om betaling van vennootschapsbelasting over de boekwinst te voorkomen, wordt direct na de oprichting van de nieuwe BV een fiscale eenheid met de bestaande BV aangegaan. Deze kan schriftelijk door een gezamenlijk verzoek van bestaande en nieuwe bv worden aangevraagd bij de belastingdienst. Daarna vindt verkoop van de gewenste activa en passiva plaats.

Vereisten fiscale eenheid

De bestaande BV (holding) moet in principe gedurende minimaal 6 jaar en voor minimaal 95% aandeelhouder van de nieuwe BV zijn. Anders moet alsnog vennootschapsbelasting worden voldaan over de boekwinst.

NB Indien u een holdingstructuur wilt realiseren vanuit één BV, laat u zich dan door een deskundig fiscalist adviseren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u advies nodig, dan helpen wij u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier. Indien nodig schakelen wij daarbij de aan ons gerelateerde fiscalisten of andere deskundigen in.