Vakantiewerker

Begrip vakantiewerker

Onder vakantiewerk wordt verstaan: tijdelijk werk door scholieren en studenten in de periode dat hun onderwijsinstellingen vakantie hebben.
Concreet is daar sprake van als:

  1. hij of zij een dagopleiding volgt en
  2. uitsluitend tijdens school- of studievakanties werkt en
  3. dat niet langer dan 6 weken achter elkaar doet en
  4. niet meer dan in totaal 60 dagen per kalenderjaar.

Rechten en plichten vakantiewerker

Een vakantiewerker wordt beschouwd als een gewone werknemer. Ondanks de vaak korte duur van het dienstverband is er toch een arbeidsovereenkomst. Daarom is het verstandig om voor vakantiewerkers een arbeidscontract op te stellen.

Ook andere wettelijke bepalingen, zoals het doorbetalen bij ziekte, vakantiedagen en -toeslag gelden onverkort voor de vakantiewerker. Dus ook de ARBO-wetgeving is van toepassing.
In de relevante CAO’s kunnen nadere afspraken worden gemaakt over vakantiewerk en vakantiewerkers.
Bijvoorbeeld in de CAO Bouw is bepaald dat de CAO niet van toepassing is op de vakantiewerkers. Dan gelden automatisch de wettelijke regelingen voor gewone arbeidsovereenkomsten.

Toestemming ouders

Jongeren onder zestien jaar moeten voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming van hun ouders of voogd hebben. Als de vakantiekracht hier niet zelf mee komt, mag de werkgever na vier weken uitgaan van stilzwijgende toestemming van de ouders. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het verstandig dat een ouder of voogd het arbeidscontract mede ondertekent.

Minimumloon, loon en vakantietoeslag

Voor een vakantiewerker moet ook ten minste het minimumloon betaald worden. Voor jongeren van dertien en veertien jaar bestaat geen wettelijk minimum loon. In de praktijk betalen werkgevers hen vaak het minimumloon van een vijftienjarige.
Jongeren van vijftien jaar en ouder hebben ook recht op vakantietoeslag. De werkgever is vrij om deze toeslag bij het aflopen van het dienstverband uit te betalen, tegelijk met het maandelijkse of vierweekse loon of jaarlijks (uiterlijk in juni) te betalen.

Loonbelasting en sociale verzekeringen

Studenten en scholieren die zijn tijdens hun dienstverbandverzekerd voor de werknemersverzekeringen. Over het loon van jongeren wordt loonbelasting en premies werknemersverzekeringen ingehouden.

Vakantiewerk en bijverdienen

Voor meer informatie hierover zie Personeelszaken/Vakantiewerk (en bijverdienen).