Vakantiewerk van eigen kind

Een vakantiewerker is een gewone werknemer en heeft dus dezelfde rechten als een gewone werker, zie Vakantiewerker.

Werkt uw kind heel anders dan uw andere medewerkers dan spelen in beginsel de werknemersverzekeringen geen rol. Wel moeten loonbelasting en premies volksverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet worden betaald.

Als u een eenmanszaak, vof of CV hebt en uw kind is tenminste 15 jaar oud, thuiswonend én niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan mag u één keer per jaar aangifte doen voor de loonheffing. U moet daarvoor toestemming vragen aan de belastingdienst. Dat kan met het formulier Melding loonheffingen werkgever van meewerkende kinderen.

Tot een bedrag van circa € 6.500 (2015) per jaar is uw kind helemaal geen loonheffing of inkomstenbelasting verschuldigd.