Vakantie en ziekte

Als een werknemer voordat hij/zij met vakantie gaat of tijdens haar/zijn vakantie ziek wordt, dan tellen deze ziektedagen niet als vakantie.
Dat kan alleen als de werknemer daarin toestemt.

LET OP Het is nodig om in uw verzuimreglement regels op te nemen over ziekte tijdens de vakantie. Dan kunt u daar achteraf een beroep op doen.

Regels in dat reglement kunnen zijn:

  • Ziekte zo snel mogelijk melden bij de werkgever en uiterlijk binnen 24 uur.
  • Adres en telefoonnummer doorgeven waarop de zieke bereikbaar is.
  • De werknemer moet zich onder behandeling van een arts stellen en bewijsstukken bewaren.
  • Als de werknemer niet naar huis kan komen, dan moet deze dat kunnen bewijzen.
  • De werknemer moet zich direct melden bij de werkgever bij terugkomst.

Voor meer informatie, zie Vakantie en ziekte