Onderneming en de fiscus

Recent nieuws

Ook in 2014 kan versneld worden afgeschreven. Voor de relevante fiscale aspecten zie Tijdelijk willekeurig afschrijven juli 2013 – december 2014.

De maximale toevoeging aan de oudedagsreserve is in 2014 verlaagd van 12% naar 10,9%. Het maximaal te reserveren bedrag blijft € 9.542.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Werkt u voor een opdrachtgever bijvoorbeeld als freelancer of als zelfstandige zonder personeel? Dan heeft u vaak een Verklaring Arbeidsrelatie nodig.

Onderneming starten

Wilt u een onderneming starten, dan moet u aan veel zaken denken. U kunt dit lezen in het artikel  Onderneming starten?

Wilt u uw onderneming inbrengen in een BV, zie dan Inbreng onderneming in een B.V.

Fiscale maatregelen

Als ondernemer kunt u gebruik maken van diverse Investeringsregelingen en – subsidies.

Voor de fiscale mogelijkheden van een werkruimte thuis zie Werkruimte thuis

(Fiscale) Oudedagsreserve

De Oudedagsreserve (voorheen fiscale oudedagsreserve) is bedoeld om te sparen voor je pensioen, zonder dat het geld de onderneming verlaat, zie Oudedagsreserve