BV en de fiscus

Vanaf 1 oktober 2012 is de Flex B.V. van kracht

Voor de juridische aspecten van de (Flex) BV, zie BV en juridische zaken.

Voor de oprichting van een BV, zie BV oprichten.

Fiscale voordeel BV overschat

Regelmatig krijgen wij de vraag of het niet beter is om over te gaan van de eenmanszaak of vof naar de BV vorm. Als je dat doet om zuiver fiscale redenen dan is dat bepaald niet gunstig. Wel heeft de BV vorm een aantal andere voordelen zoals beperking van de risico’s, zie Keuzecriteria eenmanszaak/vof of B.V.

Toch wordt het fiscale voordeel van de BV nogal eens overschat, zie bericht BV fiscaal gezien niet zo gunstig.

Gebruikelijk loon

Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u een zogenaamd gebruikelijk loon verdient, ook als uw werkelijk loon lager is. Voor meer informatie hierover en de gevolgen voor uw BV, zie Gebruikelijk loon DGA

Enkele fiscale aspecten van de (Flex) B.V.

Aandelenkapitaal belastingvrij uitkeren                  

DGA en WW uitkering

Terbeschikkingstellingsregeling

Deelnemingsvrijstelling

Dividend uitkeren

Voor diverse aspecten van het dividenduitkering zie Dividend uitkeren.

Registratieplicht uitlening van personeel

Als uw BV u als DGA uitleent aan derden als arbeidskracht, dan dient u zich te laten registreren bij de Kamer van Koophandel, zie Registratieplicht WAADI ook voor DGA.

Uw BV en overlijden

Zie onder meer Uw BV en uitkeren superdividend.

Flexibel BV-recht en pensioen in eigen beheer

Zie hiervoor Pensioen in eigen beheer.

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Zie Fiscale eenheid VpB voor- en nadelen.

Geldlening of kapitaal

Voor de vraag of het door de DGA verstrekte geldmiddelen kapitaal is of een geldlening, zie Verstrekking DGA lening of kapitaal.