Uw BV en uitkeren superdividend bij overlijden

Indien u getrouwd bent en directeur-grootaandeelhouder (DGA) van uw BV, dan gaan de aandelen bij uw overlijden meestal naar uw echtgenoot of uw kinderen.
De erfgenamen zijn daarover wel direct 25% aanmerkelijk belangheffing (box 2) over verschuldigd indien en voor zover er beleggingen in uw BV zitten, die niet als ondernemingsvermogen kunnen worden aangemerkt.

Uitstel van belastingheffing kan worden verkregen indien en voor zover uw BV een actieve onderneming drijft of voor meer dan 5% aandeelhouder is van een dochter BV.

Als vervolgens (een deel van) het beleggingsvermogen kort na het overlijden in de vorm van dividend wordt uitgekeerd (bijvoorbeeld om de inkomsten- en erfbelasting te voldoen) zou zonder nadere regelgeving over dat dividend inkomstenbelasting verschuldigd zijn.
Dit kan worden voorkomen door in plaats van een dividenduitkering winstreserves om te zetten in kapitaal en vervolgens kapitaal terug te betalen. Dit vereist echter een notariƫle akte en leidt dus tot extra kosten.

TIP Om belastingplichtigen niet onnodig op kosten te jagen is een praktische regeling ingevoerd. Binnen twee jaar na overlijden mag belastingvrij dividend worden uitgekeerd voor zover de dividenduitkering niet uitgaat boven het bedrag waarover bij de erflater is afgerekend.
Dus belastingvrij dividend uitkeren mag niet over de aandelen die de echtgenote of de kinderen krachtens erfrecht toebehoren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u advies nodig, dan helpen wij u graag. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.